• Home
  • Libra
  • Mund t’i përkufizojmë refleksionet

Mund t’i përkufizojmë refleksionet

Artikujt më të fundit

Mund t’i përkufizojmë refleksionet si një rrugë në kërkim të së vërtetës, pavarësisht nga programet e partive dhe pavarësisht nga rreziqet që mund të sjellin. Një rrugë që e përfytyrojmë vetëm në të errët, sepse e vërteta nxin diku thellë, shumë thellë në fund të puseve.
Shqipëria i ngjante në dhjetor të vitit 1990 dhe sot një pusi të thellë që sapo i është hequr kapaku…